Zemědělské komodity

 

   Spolupracujeme s českými mlýny a výrobci krmných směsí, a to jak na bázi dodavatelské tak i odběratelské. Nebráníme se spolupráci s novými obchodními partnery ale i s menšími zemědělskými družstvy, či samostatně hospodařícími zemědělci. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte nebo pošlete odkaz na naši emailovou adresu: info@agrokbtrade.cz 


Poptávané komodity:

Nabízíme:

v  Pšenice krmná, potravinářská

v  Ječmen krmný, jarní sladovnický      

v  Žito krmné, potravinářské

v  Tritikale

v  Oves

v  Kukuřice na zrno, silážní

v  Řepka olejná

v  Slunečnice potravinářská

v  Mák setý

v  Krmiva a krmné směsi       

v  HnojivaVeškeré komodity vykupujeme také v BIO kvalitě.

                          

  

Fotogalerie

4