Ječmen obecný

Ječmen pro sladovnické a krmné účely

Obchodovatelné minimální množství: 25 t


Příslušná státní norma: ČSN ČSN 46 1100-5


Tabulka jakostních parametrů pro ječmen sladovnický


Tabulka jakostních parametrů pro ječmen krmný


                          

  

Fotogalerie

DAF 2.jpg

Výsledek obrázku pro KEZ logo